O lijeku LEKADOL® 18x500 mg

Zahvaljujući djelatnoj tvari paracetamolu, LEKADOL® može suzbiti različite vrste bolova. Uzme li se na vrijeme, može posve spriječiti ili barem ublažiti iste. Uz poštivanje pravila o doziranju, LEKADOL® ima rijetke nuspojave.

Odrasli i djeca iznad 12 godina

 • mogu uzimati maksimalno osam tableta od 500mg dnevno, odnosno 1-2 tablete svakih 4-6 sati.
 • najveća dnevna dozvoljena doza iznosi 4g.

Djeca u dobi od 6-12 godina

 • mogu uzimati po pola do jedne tablete od 500mg svakih 4-6 sati.
 • najveća dnevna dozvoljena doza iznosi 1-2g.

LEKADOL® se bez savjetovanja s liječnikom ne bi trebao uzimati:

 • dulje od 3 dana za snižavanje temperature
 • dulje od 5 dana za bolove kod djece
 • dulje od 10 dana za bolove kod odraslih.

LEKADOL® tablete ne smijete uzimati ako:

 • ste preosjetljivi na paracetamol ili druge sastojke lijeka
 • imate teški poremećaj rada jetre.

Kod primjene tableta LEKADOL® morate biti posebno oprezni, ako:

 • imate ako imate oštećenje funkcije bubrega ili jetre
 • bolujete od rijetke nasljedne bolesti crvenih krvnih stanica (nedostatak enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze)
 • ako redovito pijete veće količine alkohola ili ste ovisni o alkoholu
 • ako uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol
 • ako uzimate druge lijekove koji utječu na jetru.

U ovim se slučajevima o primjeni tableta LEKADOL® posavjetujte s liječnikom.

UPOZORENJE: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Najnovije informacije o navedenim lijekovima dostupne su pretraživanjem baze lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED) na poveznici: http://www.halmed.hr/

NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.