Kako se riješiti boli?

Pacijenti učestalo upotrebljavaju analgetike kako bi se riješili boli. Zastupljene su sve molekule, od paracetamola, acetilsalicilne kiseline, ibuprofena te raznih kombinacija s kofeinom i propifenazonom. U ljekarnama magistre i farmaceutski tehničari prvo pitaju pacijente što ih muči pa nakon konzultacije preporučuju analgetik koji najbolje odgovara navedenim indikacijama.

Paracetamol je molekula koja je rado propisivana i preporučena kao prva pomoć kod boli radi svoje sigurnosti i rijetkih te blagih nuspojava. Preporučuje se kod odraslih, a i kod djece. Prema smjernicama za liječenje boli britanskog Nacionalnog instituta za izvrsnost u zdravstvu (NICE = National Institute for Health and care Excellence), upravo je paracetamol prvi korak u liječenju boli, u odraslih i djece, u dozi od 500 mg –1000 mg (ovisno o dobi i tjelesnoj težini). U slučaju da se bol ili temperatura ne uspijevaju riješiti paracetamolom, kao 2. korak se preporuča uzeti ibuprofen. Paracetamol je prisutan u svim daljnjim koracima liječenja boli (u kombinaciji s ostalim nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAIL) i opioidima), a sveukupno gledano preporučen je u 4 od 5 koraka liječenja boli. Zbog povoljnog sigurnosnog profila paracetamol je također preporučen svim osobama koje imaju osjetljiv želudac, kronične bolesti, koje su liječene raznim drugim lijekovima koje opterećuju želudac te trudnicama (u dogovoru s liječnikom).

Lekadol® je u većini ljekarni prvi paracetamol kojeg pacijenti prepoznaju kao kvalitetan proizvod s dugogodišnjim iskustvom te je bitan element svake kućne ljekarne. Preporučuje se za razne vrste boli kao što su glavobolja, križobolja, zubobolja, menstrualna bol te kod povišene tjelesne temperature.

NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.