Kontraindikacije i mjere opreza za LEKADOL® Plus C

Nemojte uzimati LEKADOL® plus C granule ako:
- ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol, vitamin C ili neki drugi sastojak lijeka,
- imate teške poremećaje rada jetre ili bubrega,
- bolujete od rijetke nasljedne bolesti crvenih krvnih stanica (pomanjkanje enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze),
- imate fenilketonuriju (nasljedni poremećaj najčešće uzrokovan nedostatkom enzima fenilalanin-hidroksilaze),
- imate žuticu,
- imate bubrežne kamence.

Pripazite kod uzimanja LEKADOL® plus C granula:
- ako imate blago ili umjereno teško oštećenje funkcije jetre ili bubrega,
- imate poremećaj u apsorpciji ili pohrani željeza u tijelu, koji se javlja kao posljedica određenih promjena u krvi,
- konzumirate veće količine alkohola svaki dan (tri ili više alkoholnih pića dnevno),
- ako imate hiperoksaluriju (prekomjerno izlučivanje oksalata u mokraći).
- uzimate druge lijekove koji utječu na jetru.
- velike doze vitamina C mogu utjecati na rezultate laboratorijskih testova poput vrijednosti glukoze u krvi,
- ako istodobno uzimate bilo koji drugi lijek koji sadrži paracetamol, prije početka primjene granula LEKADOL® plus C posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom,
- ako ste trudnica ili dojilja. Samo nakon savjetovanja s liječnikom trudnice i dojilje mogu koristiti LEKADOL® plus C, i to što je moguće kraće.

Ako niste sigurni možete li početi uzimati LEKADOL® plus C, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Najnovije informacije o navedenim lijekovima dostupne su pretraživanjem baze lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED) na poveznici: http://www.halmed.hr/

NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.