Kako koristiti LEKADOL® Forte

LEKADOL® Forte smiju koristiti odrasli (uključujući starije osobe) i adolescenti u dobi od 15 godina i više. Uobičajena doza je pola tablete do 1 tableta (500 mg do 1000 mg) po potrebi svakih 4 do 6 sati, najviše 3 g na dan. Najveća dnevna doza ne smije se prekoračiti zbog rizika od ozbiljnog oštećenja jetre.

Adolescenti u dobi od 12 do 15 godina (43 – 50 kg) mogu uzeti pola tablete (500 mg) po potrebi svaka 4 sata. U ovoj populaciji najveća dnevna doza iznosi 2,5 g paracetamola.

LEKADOL® Forte nije prikladan za djecu mlađu od 12 godina.

LEKADOL® Forte filmom obložena tableta ima razdjelnu crtu po sredini koja omogućava podjelu tablete na jednake doze.

Najnovije informacije o navedenim lijekovima dostupne su pretraživanjem baze lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED) na poveznici: http://www.halmed.hr/

NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.